Cégbemutató

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (MFB Invest Zrt. vagy Társaság) az MFB Csoport tagja, részben közvetlenül, részben közvetetten állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Az MFB Invest Zrt. 2002-ben három bankcsoporti cég összeolvadásával ingatlanforgalmazó és fejlesztő társaságként jött létre. A 2006-os év mérföldkő volt a Társaság életében, hiszen novemberben megkezdődött a kockázati tőkefinanszírozás feltételeinek kidolgozása: így a Társaság már pénzügyi befektetőként, profitorientált személettel kapcsolódhatott be a magyarországi tőkepiaci finanszírozásba. 2010 és 2018 között az MFB Invest Zrt. egyre aktívabb szerepet vállalt a magyar kockázati tőke és magántőke piacon.

2019 májusában a tulajdonos elfogadta a Társaság új stratégiáját, amelynek fókuszában az egyedi tőkebefektetések, a kötvényjegyzés, illetve saját jegyzésű és co-investment kockázati és magántőkealapok elindítása került.

 

Az MFB Invest Zrt. növekedési fázisban lévő, illetve tőkeigényes beruházás előtt álló középvállalkozások, nagyvállalkozások, zöldmezős projektek fejlesztési célú, valamint nemzetgazdaságilag kiemelt projektek tőkefinanszírozásával foglalkozik. A Társaság a hazai gazdaság fejlesztését célozva jelenleg több mint 280 milliárd Ft-ot meghaladó finanszírozási kötelezettségvállalással rendelkezik.

 

Jelenlegi tevékenysége 3 fő befektetéstípusra épül:

  • Egyedi tőkebefektetések, amelynek keretén belül az egyedi, stratégiai jellegű befektetések mellett a Társaság 500 millió Ft. befektetési összeget meghaladó piaci befektetéseket hajt végre.

 

  • A Fund of Funds tevékenység keretében a Társaság 2023-ra tizenkilenc – különböző részpiacokra fókuszáló, nem saját kezelésű – tőkealap befektetési jegyeiből jegyzett le. Ezzel párhuzamosan az alapkezelési tevékenység továbbépítése is az új stratégia fontos lépése volt.

 

  • A Társaság már meglévő tevékenységein túl – piaci befektetések, tőkealapok befektetője, – 2020-tól erőteljesen fókuszál a vállalati kötvények jegyzésére, valamint korlátozott mértékben az MNB Növekedési Kötvényprogramjában résztvevő társaságok által kibocsátott kötvények másodpiaci megvásárlására is.