Cégbemutató

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (MFB Invest Zrt.) az MFB Csoport tagja, részben közvetlenül, részben közvetetten állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Az MFB Invest Zrt. 2002-ben három bankcsoporti cég összeolvadásával ingatlanforgalmazó és fejlesztő Társaságként jött létre. A 2006-os év mérföldkő volt a Társaság életében, hiszen novemberben megkezdődött a kockázati tőkefinanszírozás feltételeinek kidolgozása: így a Társaság már pénzügyi befektetőként, profitorientált személettel kapcsolódhatott be a magyarországi tőkepiaci finanszírozásba. 2010 és 2018 között az MFB Invest egyre aktívabb szerepet vállalt a magyar kockázati tőke és magántőke piacon. 2019 májusában a tulajdonos elfogadta a Társaság új stratégiáját, melynek fókuszába az egyedi tőkebefektetések, a kötvényjegyzés, illetve saját jegyzésű és co-investment kockázati és magántőkealapok elindítása került.

Az MFB Invest Zrt. növekedési fázisban lévő, illetve tőkeigényes beruházás előtt álló középvállalkozások, nagyvállalkozások, zöldmezős projektek fejlesztési célú, valamint nemzetgazdaságilag kiemelt projektek tőkefinanszírozásával foglalkozik. A Társaság indulása óta 2021 januárig közel 80 hazai vállalatba 77 milliárd forint összegben fektetett be. Jelenlegi tevékenysége 3 fő befektetéstípusra épül. Elsődlegesek az egyedi tőkebefektetések, amelynek keretén belül az egyedi, stratégiai jellegű befektetések mellett a Társaság 500 millió Ft befektetési összeget meghaladó piaci befektetéseket hajt végre.

A Fund of Funds tevékenység keretében a Társaság 2020-ra tíz, különböző részpiacokra fókuszáló, nem saját kezelésű, közös tőkealapot jegyzett le. Ezzel párhuzamosan az alapkezelési tevékenység továbbépítése is az új stratégia fontos lépése volt. Ennek első lépéseként 2019-ben újabb saját Alapkezelő – FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt. – került az MFB Invest tulajdonába, mely lehetővé tette a különleges szakértelmet igénylő tematikus Alapok kezelését is.

A Társaság már meglévő tevékenységein túl – piaci befektetések, alapkezelés, – 2020-tól erőteljesen fókuszál a vállalati kötvények jegyzésére, valamint korlátozott mértékben az MNB Növekedési Kötvényprogramjában résztvevő társaságok által kibocsátott kötvények másodpiaci megvásárlására is.