I.11/a. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult Szervnek, Ennek Hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi Ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

december 5, 2023