Gyakran ismételt kérdések

Milyen projekteknél javasolt a fejlesztési tőkebefektetés?

Elsősorban növekedési potenciállal rendelkező, már működő vállalkozások számára optimális megoldás, de új projektcég finanszírozása sem kizárt.
Az MFB Invest által történő befektetés alsó határa 500 millió Ft.

Mi történik a gyakorlatban, ha az MFB Invest a tőkebefektetése által tulajdonos lesz a vállalkozásban?

Az MFB Invest pénzügyi befektető, az operatív vezetés továbbra is a vállalat menedzsmentjének hatásköre marad.
Az MFB Invest pénzügyi kontrollt végez, melyet rendszeres adatszolgáltatás illetve a Társaság Igazgatóságába és/vagy Felügyelő Bizottságába delegált személyek révén valósít meg.

A tőkebefektetésnél mekkora saját önrészt kell a vállalkozásnak felmutatni?

A finanszírozáshoz szükséges készpénzes tőkeösszeg maximum 70 %-át tudja nyújtani az MFB Invest, 30 % erejéig társfinanszírozóra van szükség.
Az MFB Invest által szerezhető tulajdonrész maximálisan 49 %, az 51 % tulajdonrész készpénzes hozzájárulással, apporttal illetve a meglévő társaság cégértékével biztosítható.

Milyen előnyökkel jár egy tőkebefektetés?

• Stabil tőkeszerkezet kialakítása
• Könnyebben megvalósítható stratégia
• A finanszírozáshoz nincs szükség fedezetre
• Nincs kötelező rendszeres „törlesztés”
• Egyszerűbben bevonható banki finanszírozás
• Finanszírozási szaktudás
• Széles piaci kapcsolatrendszer

Milyen célokra használható fel a fejlesztési tőke?

Fejlesztési tőkefinanszírozás tárgyai a MFB tv. 21. §-ában foglaltak alapján az alábbiak lehetnek:
• Beruházás
• Immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása
• Tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése
• Forgóeszközigény
• Kutatás-fejlesztés-innováció
• Befektetett pénzügyi eszköz finanszírozás

Hogyan történik az exit a tőkebefektetés során?

Már a befektetési szerződés pillanatában meghatározzák a partnerek, hogy mikor és milyen formában történik az MFB Invest részesdésének kivásárlása. A kivásárlás alapvetően zárt illetve nyílt konstrukcióban történhet.
Zárt konstrukció esetén a Társaság éves un. opciós díj fizetés ellenében kivásárlási illetve vevőkijelölési jogot kap (call opció), mely alapján az előre meghatározott exit időpontjában névértéken kivásárolható az MFB Invest részesedése. Amennyiben ez nem történik meg az MFB Invest élhet eladási (put opciós) jogával, melyben kötelezi a céget illetve tulajdonosait a részesedés kivásárlására, illetve eladhatja részesedését külső harmadik fél részére is (drag along jog).
Nyílt konstrukció esetén az exit időpontjáig a Társaság vagy tulajdonosai biztosítják, hogy külső fél vásárolja meg az MFB Invest részesedését egy előre meghatározott minimum hozamelvárás mellett. Amennyiben ez nem sikerült, akkor az MFB Invest adhatja el részesedését harmadik fél számára (drag along jog).
Mindkét konstrukcióhoz kapcsolódik tag along jog is, azaz ha a Társaság tulajdonosai értékesíteni szeretnék részesedésüket harmadik fél felé, ezt csak akkor tehetik meg, ha az MFB Invest részesedése is megvásárlásra kerül minimum az előre definiált hozamelvárás mellett.