Vonatkozó jogszabályok, szabályzatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó SZMSZ vagy ügyrend
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatbázisok, nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Pályázatok, azok eredményei, indoklásuk

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Adatvédelmi felelős

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - egyéb

Ezek a közzétételek az MFB Invest Zrt. esetében nem értelmezhetőek, az adott közérdekű adatok az MFB Invest Zrt.-nél nem állnak rendelkezésre.