MFB Invest Zrt. elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe,telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Szervezeti felépítés, szervezeti egységek, azok feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, 2009. CXXII. törvény alapján kereseteinek adataival

MFB Invest Zrt. vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyfélkapcsolati vezető elérhetősége

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

MFB Invest Zrt. többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

MFB Invest Zrt. felettes, felügyeleti szervének adatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai - 1.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai - 2.

Szervezeti, személyzeti adatok - egyéb

Ezek a közzétételek az MFB Invest Zrt. esetében nem értelmezhetőek, az adott közérdekű adatok az MFB Invest Zrt.-nél nem állnak rendelkezésre.