IMPACT Ventures Magántőkealapok (I-II.)

2018 novemberében az MFB Invest Zrt. mint pénzügyi befektető Magyarországon elsőként jegyezte le 2,5 milliárd forint összegben a – többek között az European Investment Fund-dal (EIF) közösen létrehozott – 6,25 milliárd forint nagyságú, két társadalmi hasznosságú befektetési alap, az IMPACT Ventures Magántőkealapok befektetési jegyeit.

Az IMPACT Ventures Magántőkealapokban az EIF 49,5%-os, az MFB Invest Zrt. 39,5 %-os, az Optima Befektetési Zrt. 10%-os és az Impact Ventures Team Kft. 1%-os részesedéssel rendelkező befektetők vesznek részt.

Az EIF a társadalmi hasznosságú befektetések legfontosabb szereplője Európában, számos hasonló alapba történő befektetéssel. Magyarországon, illetve a közép- és kelet európai régióban ezek az első pozitív társadalmi hatást célzó alapok, amellyel az MFB Csoport az MFB Invest Zrt.-n keresztül részese egy újfajta, hozamorientált, egyben társadalmi misszióval is rendelkező befektetési lehetőségnek.

Az IMPACT Ventures Magántőkealapok célja, hogy befektetéseikkel a pénzügyi megtérülés mellett mérhető, pozitív társadalmi hatást érjenek el. Az Alapkezelő célja, hogy a rábízott tőkét a preferált hozam elérésével gyarapítsa a befektetői számára, ezzel együtt a fenntartható, skálázható üzleti modellel rendelkező társadalmi vállalkozások pénzügyi és üzletfejlesztési támogatásával azok társadalmi, környezeti vagy kulturális pozitív hatását megsokszorozza.

Ki kezeli az Alapot?

Az Alap kezelője az IMPACT Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek 100%-os tulajdonosa az Impact Ventures Team Kft.

Mekkora a tőkealap mérete?

A két alap célja azonos, a befektetései a projektméret és a céltársaságok életszakasza tekintetében térnek el. Összesen: 6,25 Mrd Ft összeg

 

IMPACT Ventures Magántőkealap I.  – 5 312 500 000 Ft összeg
IMPACT Ventures Magántőkealap II. –   937 500 000 Ft összeg

Az Alap futamideje

10 év, ebből befektetési időszak 5 év.

Tervezett befektetési méretek

IMPACT Ventures Magántőkealap I. – 100-600 millió Ft összegben
IMPACT Ventures Magántőkealap II. – 45-100 millió Ft összegben

Milyen vállalkozásoknak ajánljuk?

  • Korai és növekedési fázisú, innovatív társadalmi vállalkozásoknak,
  • A társadalmi és/vagy környezetvédelmi kihívásokra újszerű, innovatív megoldásokkal reflektáló vállalkozásoknak,
  • Bármely szektorba tartozó,
  • A társadalmi integrációra, az oktatásra és foglalkoztatásra,
  • A hátrányos helyzetűek segítésére és a környezeti fenntarthatóságra különös figyelmet fordító, ún. szociális kis- és közepes vállalkozásoknak.

A Tőkealapok földrajzi fókusza

  • EU országok,
  • EU új tagjelölt országok,
  • magyarországi székhelyű, Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek (az Alapok jegyzett tőkéjének legalább az MFB Invest Zrt. által teljesített vagyoni hozzájárulással megegyező összegben).