Klasszikus Iparágak Magántőkealap

2021. márciusában az MFB Invest Zrt. mint pénzügyi befektető 10 milliárd forint összegben jegyzett le befektetési jegyeket – az intézményi befektetőkkel közösen létrehozott – 14,3 milliárd forint nagyságú, elsősorban a hagyományos iparágakban (gépgyártás, autóipar, gyógyszer- és vegyipar, feldolgozóipar stb.) már működő, növekedési potenciált magukban hordozó, de további finanszírozást igénylő, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok friss finanszírozási forrással történő ellátása érdekében létrehozott Klasszikus Iparágak Magántőkealapban. A Klasszikus Iparágak Magántőkealapban az intézményi befektetők 30%-os, míg az MFB Invest Zrt. 70%-os részesedéssel rendelkező befektetőkként vesznek részt.

Ki kezeli az Alapot?

Az Alap kezelője a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Mekkora a tőkealap mérete?

14,3 Mrd Ft

Az Alap futamideje:

Az Alap futamideje 2029.04.12-ig tart, ahol a befektetési időszak az Alap nyilvántartásba vételétől számított 5 évig tartó időszak.

Tervezett befektetési méretek:

Az Alap egy céltársaságba 300 millió forint és 2 milliárd forint közötti befektetést eszközölhet.

Milyen vállalkozásoknak ajánljuk?

Az Alap nem rögzít kizárólagosan megcélzott iparági szektorokat, mindazonáltal elsősorban olyan iparágakra és tevékenységekre kívánja helyezni a hangsúlyt, amely ágazatok hagyományosnak, klasszikusnak tekinthetők Magyarországon.

Mire fordítható a finanszírozás?

Olyan ágazati társaságok kaphatnak ebből az alapból tőkét, amelyek a közeljövőben húzóágazattá válhatnak, s ahol különösen magas szintű szakmai tudás és tapasztalat halmozódott fel, vagy olyanokra, ahol kizárólag a tőkehiány miatt nem tudták a megfelelő üzleti megoldások a meglévő piaci igényeket kiszolgálni.