A kötvényjegyzés folyamata

A kötvényen keresztüli finanszírozás rendelkezésre bocsátása (folyósítás) az első tárgyalástól kezdve átlagosan 2-4 hónapot vesz igénybe.

Első lépés
1
Kapcsolatfelvétel

Az érdeklődő vállalkozások közvetlenül és közvetítő útján is felkereshetik finanszírozási igényeikkel az MFB Invest Zrt.-t. A befektetési menedzserek a potenciális ügyfeleket tájékoztatják a lehetséges konstrukciókról.

Második lépés
2
Kérelem beadása

A finanszírozási kérelemhez a jelentkezési adatlapot és a hozzá tartozó aláírt nyilatkozatokat kell csatolni.

Harmadik lépés
3
Előminősítés

Az előminősítés megkezdéséhez szükséges a céltársaság által beküldött, megfelelő tartalmú és formátumú végleges üzleti terv.

Negyedik lépés
4
MFB Invest belső vezetői döntés

A befektetési előterjesztés alapján a befektetési folyamat további sorsáról az MFB Invest vezérigazgatója hoz döntést.

Ötödik lépés
5
Vállalkozás átvilágítása

Amennyiben a vezérigazgató az átvilágítás elindításáról határoz, úgy a befektetési menedzser gondoskodik a „Due diligence” elkészítéséről, a belső vagy külső szakértői vélemények beszerzéséről.

Hatodik lépés
6
Befektetői döntés

A finanszírozás nagyságától függően az illetékes döntési fórum határozatot hoz a befektetésről.

Hetedik lépés
7
Szerződéskötés
Nyolcadik lépés
8
Folyósítás