Kötvényjegyzés

A kötvényjegyzés azon vállalkozások számára jelenthet ideális megoldást, ahol a céltársaság nem kíván külső tulajdonos révén finanszírozást bevonni, ugyanakkor a banki hitelből történő finanszírozás sem optimális megoldás.

Az MFB Invest által lejegyzett kötvények célja a hazai vállalatok fejlesztéséhez szükséges megfelelő finanszírozási forma biztosítása. Az MFB tv. 2. §-ában foglalt általános finanszírozási követelményeknek megfelelve az MFB Invest Zrt. jegyzési eljárás keretében zártkörben kibocsátott, nem átváltoztatható dematerializált kötvényeket jegyezhet le. Az MFB Invest Zrt. a kötvényügyletet a piaci feltételek mellett megvalósított kihelyezés elvének megfelelően, illetve piaci hiányosságot felmutató ún. GAP piacon történő kihelyezéssel valósítja meg.

Mi a kötvény?

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát és a pénzösszeget magát, a kötvény mindenkori tulajdonosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti és teljesíti.

Kinek ajánljuk?

  • Magyarországi székhelyű vállalkozásoknak,
  • Elsődlegesen a KKV szektorban lévő vállalkozásoknak (nem start-up),
  • Minimum 2 éve stabilan működő, nyereséges vállalkozások számára,
  • A céltársaság hosszú távú jövedelemtermelő képességgel rendelkezik,
  • A vállalkozás piaci alapú növekedési lehetőségeit kapacitásbővítéssel, termékfejlesztéssel kívánja kihasználni.

Mekkora a kötvényjegyzés révén elérhető finanszírozás összege?

A finanszírozás nagysága jellemzően 500 millió – 1 milliárd Ft közötti összeg.

Mire fordítható a kötvényjegyzés révén történő finanszírozás?

  • Beruházásra és fejlesztésre, az ezekhez kapcsolódó bővítésre,
  • Termékfejlesztésre,
  • Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra,
  • Kutatási-fejlesztési tevékenységre,
  • Új piacokon való megjelenésre.

Részvétel a kötvényjegyzésekben

Gyakorlatunkban a kötvénykibocsátás összegének jellemzően 70%-át finanszírozza az MFB Invest, a maradék 30%-ot pedig magánpiaci társfinanszírozó biztosítja. Indokolt esetben ettől eltérő konstrukciók is kialakíthatók.

Futamidő, visszafizetés

Gyakorlatunkban jellemzően az 5 éves kibocsátások dominálnak, bár az üzleti terv és az üzleti modell fényében ennél hosszabb lejárat is elképzelhető. A kötvény jogviszony megszűnése és a törlesztési konstrukció minden esetben egyedi módon kerül meghatározásra a vállalkozás üzleti modelljével és üzleti tervével összhangban, a tőke törlesztése azonban jellemzően amortizálódó struktúrában történik.

A kötvényjogviszony a teljes tőkeösszeg és valamennyi esedékes kamat összegének megfizetésével szűnik meg. A lejárattal rendelkező kötvény esetében a lejárat napján automatikusan vagy az ügylet strukturálásától függően visszahívással, visszaváltással, visszavásárlással, átruházással történik a kötvényjogviszony megszűnése.