A tőkebefektetés folyamata

A tőkebefektetések átfutási ideje átlagosan 3-6 hónap.

Első lépés
1
Kapcsolatfelvétel

A potenciális partner akár közvetlen módon, akár közvetítőn keresztül is felveheti a kapcsolatot az MFB Invest-tel, ezt követi az első személyes találkozó megszervezése.

Második lépés
2
Befektetési kérelem beadása

A befektetési kérelem előminősítéséhez a jelentkezési adatlapot, az aláírt nyilatkozatokat és a jelentkezési laphoz mellékletként csatolt, az ügyfél által beküldött dokumentumokat kell csatolni.

Harmadik lépés
3
MFB Invest belső vezetői döntés

A befektetési előterjesztést az MFB Invest Befektetési Igazgatósága az MFB Invest egyéb szakterületeivel egyezteti, véleményezteti, majd a „Vezetői értekezlet” keretein belül előterjeszti. A befektetési folyamat további sorsáról a vezérigazgató hoz döntést.

Negyedik lépés
4
Vállalkozás átvilágítása

Amennyiben a vezérigazgató az átvilágítás elindításáról határoz, úgy a befektetési menedzser gondoskodik a „Due diligence” elkészítéséről, a belső vagy külső szakértői vélemények beszerzéséről.

Ötödik lépés
5
MFB Invest Igazgatóságának döntése

A befektetési előterjesztés alapján az MFB Invest Zrt. vonatkozó szabályzatai szerint a Létesítő Okiratában és a Nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személy/szerv dönt a befektetésekről. A vezérigazgató pozitív döntése után az Igazgatóság elé kerül a befektetési előterjesztés.

Hatodik lépés
6
A Közgyűlés döntése

Az Igazgatóság pozitív döntését követően a befektetési előterjesztésről a Közgyűlés hozza meg a végső döntést.

Hetedik lépés
7
Szerződéskötés
Nyolcadik lépés
8
Folyósítás