Egyedi tőkebefektetés

Az MFB Invest Zrt. az MFB tv. alapján kizárólag magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetekbe fektethet be. A tőkeági finanszírozás célja alapvetően a vállalatok forrásstruktúrájának, hitel-tőke arányának gazdaságilag optimális megteremtése, de tőkefinanszírozás révén juthatnak addicionális forrásokhoz azok a vállalatok illetve ígéretes projektek is, melyek múltbeli teljesítményük, vagy fedezeti hátterük miatt bankhitel felvételére nem képesek. Befektetéseinkhez az MFB Zrt. saját forrásait használjuk.

Az MFB Invest a növekedési fázisú, nagyobb vagyoni hozzájárulást igénylő egyedi befektetéseket közvetlenül valósítja meg. Az MFB Invest Zrt.-nek, mint tőkebefektetőnek a piaci hiányosságok esetén jelentős szerepe van a kkv-k finanszírozásában, hiszen azok életciklusuk korai szakaszában kevésbé jutnak hozzá a banki finanszírozáshoz, mint ahogyan azt a fejlődési potenciáljuk igényelné. Megfelelő tőke ellátottsági szint alatt a kereskedelmi bankok nem tudnak részt venni a finanszírozásukban, hiszen a kkv-k egy része nem képes biztosítani a banki finanszírozáshoz elvárt fedezeti szintet.

A tőkebefektetés számos előnyt hordoz magában. Az ügyfél a tőkeemelés révén forráshoz jut tervezett beruházásának megvalósításához, megnövekedett saját tőkéje lehetőséget nyújt akár banki hitel felvételére is. Piaci pozíciója versenytársaival szemben megerősödik.

Kinek ajánljuk?

 • Magyarországi székhelyű vállalkozásoknak.
 • Elsődlegesen a kisvállalati szektor felső szegmensében lévő vállalkozásoknak (nem start-up), középvállalkozásoknak, nagyvállalkozásoknak, jellemzően 1 Mrd Ft feletti árbevétellel.
 • Stabil gazdálkodású, növekedésre képes, pozitív jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező vállalkozásoknak.
 • Elsősorban olyan vállalkozásoknak, amelyek a gép- vagy feldolgozóipar, energetika, szolgáltatási-, technológiai szektor, egészségügy területén működnek.

Mekkora az átlagos befektetési méret?

A befektetési összeg alsó határa jellemzően 500 millió Ft.

Mire fordítható a tőke?

 • Beruházásra és fejlesztésre, az ezekhez kapcsolódó bővítésre,
 • Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra,
 • Kutatási-fejlesztési tevékenységre,
 • Marketingre, piacfejlesztésre,
 • Új piacokon való megjelenésre,
 • Humán erőforrás-fejlesztésre, képzésekre, átképzésekre.

Részvétel a befektetésekben

Az MFB tv. alapján a Társaság csak kisebbségi tulajdonosként vesz részt a befektetésekben, mint befektető legfeljebb 50% mínusz egy szavazat mértékű tulajdont szerez a vállalkozásban. Klasszikus fedezetet nem kér, de kisebbségvédelmi jogokat kiköt.

Az Invest befektetéseihez társbefektető – magánpiaci szereplő esetén a tőkeigény minimum 30%-ával – is kapcsolódik. Az MFB Invest, mint pénzügyi befektető alapvetően a társaságok pénzügyi folyamatainak ellenőrzését és a kitűzött tervek folyamatos monitoring tevékenységét végzi, de „partner” befektetőként fontos feladatának tekinti, hogy pénzügyi és üzleti tapasztalatait felhasználva a portfóliójában lévő vállalkozások tevékenységét folyamatosan támogassa.

A pénzügyi kontroll minél szélesebb körű megvalósítása céljából a tőkeösszeg felhasználása az MFB Invest által kijelölt pénzügyi biztos jóváhagyása mellett történhet, illetve a céltársaságokba az MFB Invest által delegált Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok kerülnek kinevezésre.

Az MFB Invest Zrt. érdekeinek megfelelően minden tőkebefektetés esetében törekedni kell a piaci hozamkörnyezet alapján elérhető hozam maximalizálására, illetve a tőkebefektetés költségeit meghaladó pozitív reálhozam elérésére.

A tőkebefektetés megszüntetésének módja (exit)

Az MFB Invest befektetéseinek célja, hogy a befektetést követő 4-7 éven belül részesedése kivásárlásra kerüljön (exit) és a kivásárlás ellenértéke újabb tőkebefektetések révén élénkítse a nemzetgazdasági folyamatokat. Az „exit” vagy értékesítés módja már a tőkebefektetés időpontjában megkötött szerződésekben meghatározásra kerül. Ez lehet:

 • Opciós jog érvényesítése,
 • Tőzsdei értékesítés,
 • OTC értékesítés (tőzsdén kívüli értékesítés)
 • Hitelből való kivásárlás,
 • Tőzsdén jegyzett társaság esetén nyilvános kibocsátás,
 • Menedzsment kivásárlás,
 • Trade sale (piaci vagy szakmai befektetőnek történő értékesítés).