Finanszírozási szolgáltatásaink

Egyedi tőkebefektetés

Az MFB Invest Zrt. az MFB tv. alapján kizárólag magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetekbe fektethet be. A tőkeági finanszírozás célja alapvetően a vállalatok forrásstruktúrájának, hitel-tőke arányának gazdaságilag optimális megteremtése, de tőkefinanszírozás révén juthatnak addicionális forrásokhoz azok a vállalatok illetve ígéretes projektek is, melyek múltbeli teljesítményük, vagy fedezeti hátterük miatt bankhitel felvételére nem képesek. Befektetéseinkhez az MFB Zrt. saját forrásait használjuk.

Kötvényjegyzés

A kötvényjegyzés azon vállalkozások számára jelenthet ideális megoldást, ahol a céltársaság nem kíván külső tulajdonos révén finanszírozást bevonni, ugyanakkor a banki hitelből történő finanszírozás sem optimális megoldás.
Az MFB Invest által lejegyzett kötvények célja a hazai vállalatok fejlesztéséhez szükséges megfelelő finanszírozási forma biztosítása. Az MFB tv. 2. §-ában foglalt általános finanszírozási követelményeknek megfelelve az MFB Invest Zrt. jegyzési eljárás keretében zártkörben kibocsátott, nem átváltoztatható dematerializált kötvényeket jegyezhet le.

Tőkealapok

Az MFB Invest Zrt. 2018 óta közvetett befektetőként aktív szerepet vállal a kockázati és magántőkealapok létrehozása terén is. 2020-ra kilenc tőkealapban rendelkezik tőkebefektetéssel a Társaság. A tematikus tőkealapokból elsősorban érettebb vállalkozások finanszírozása valósul meg.